Loading...
  • Galerie Opera Liège
    logo TDEC
  • De Meander n
    logo TDEC
  • Toison D'or
    logo TDEC
OVER ONS.

Als algemeen technisch studie-en adviesbureau, stelt T.D.E.C. BV zich ten diensten van bouwpromotoren, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten, installateurs, particulieren, bouwheren en studiebureaus voor de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit midden- en laagspanning, electronica, sanitair, HVAC, veiligheid, projectmanagement, projectbegeleiding, projectopvolging enz.

De volledige uitwerking van lichtstudie, warmte verlies berekening, liftinstallatie, brandbeveiliging, inbraakbeveiliging, medische uitrusting, domotica, immotica, EIB, data- en telefonie behoren eveneens tot ons domein.

Bouwend op een jarenlange ervaring, staat T.D.E.C. BV ook in voor de uitwerking van de burgerlijke- en utiliteitsbouw voor wat betreft de technische installaties. Al ons technisch tekenwerk gebeurt op Cad basis, zowel in 2D als in Revit. Ons bureel staat u graag bij met het opmaken van ontwerp- en as-built tekenwerk.

Naast het advies bij de technische installaties wordt eveneens een selectie gemaakt van de te gebruiken materialen, steeds in samenspraak met de opdrachtgever en conform de specifiek geldende normeringen. Deze selectie wordt nauwkeurig onderbouwd door gebruik te maken van laatste moderne software. Gedetailleerde meetstaten van de gekozen materialen alsmede hun neutrale beschrijvingen worden samen in een lastenboek gegoten zodanig dat de prijsaanvragen naar de diverse installateurs kunnen doorgestuurd worden.

Op basis van de ingezonden prijzen wordt een nauwkeurige prijsanalyse gemaakt, rekening houdend met de prijs/kwaliteit verhouding.

In samenspraak met de bouwheer of opdrachtgever wordt aan een installateur de opdracht toevertrouwd. Het studiebureau T.D.E.C. BV zal de strikte opvolging van de werf op zich nemen, zodanig dat de hele installatie conform alle vigerende wetgeving zal uitgevoerd worden.

De financiële opvolging wordt op een dusdanige manier gecontroleerd dat de bouwheer of opdrachtgever een duidelijk inzicht heeft op het projectbudget.

Ten slotte leveren we samen met de bouwheer of opdrachtgever de installatie op en wordt er een controle gedaan op de eindafrekening.

Naast eigen projecten zoals hierboven beschreven is T.D.E.C. BV reeds jaren actief bij de begeleiding van bouwprojecten voor Strabag België alsook Strabag Nederland. Bij deze projecten is T.D.E.C. BV actief betrokken bij de coördinatie van alle technieken, en met de ervaring vanuit het studiebureau wordt er nauw lettend gecontroleerd op correcte uitvoering alsook op conformiteit met het lastenboek.

Team.

PATRICK VAN HECKE

Zaakvoerder

ANITA DE NEEF

Zaakvoerster

TOM VAN HECKE

Werkvoorbereider

KIM VERBOVEN

Technisch Tekenaar

SJEF VAN LAERHOVEN

Senior Technisch Tekenaar

DIVERSE ZELFSTANDIGE MEDEWERKERS

Technieken HVAC & sanitair
Referenties.
WERKWIJZE.
Contract

Alle aanvragen worden besproken ten einde een zo concreet en snel mogelijk antwoord te kunnen bieden aan de andere partij. Tevens worden vooraf degelijke afspraken gemaakt tussen T.D.E.C. en u als klant. Indien het nodig wordt geacht kunnen wij u als klant helpen inzake administratieve problemen en procedures, regel en wetgeving. Tevens helpen wij u als klant bij de onderhandeling met derden in functie van het project.

Het honoraria van het studiebureau kan op de volgende manieren gebeuren:
- Forfaitaire prijs
- Procentueel op de aanneming
- Per dag

Ontwerp

Aan de hand van een ontwerpnota worden de eisen en wensen vastgelegd. Hierop wordt een ontwerp gemaakt met de nodige berekeningen en bijbehorende budgetaire ramingen. Over dit ontwerp kan gediscuteerd worden om zo tot een definitief ontwerp te komen. Bij wijziging wordt de ontwerpnota bijgestuurd zodanig dat U als klant steeds weet welke installatie U mag verwachten.

Tussentijds worden er plannen voorgelegd waarop de werking van de installatie tot uiting komt. Het einddoel is, een goede installatie te bekomen die gebruiks - en energievriendelijk is maar tevens binnen het voorop gestelde budget blijft.

Aan de hand van computerprogramma’s wordt de installatie ontworpen. Door middel van het lichtberekening-programma Dialux wordt de ideale verlichting gekozen.

Prijsvergelijking

Via de ingezonden prijzen wordt een prijsvergelijkingstabel opgesteld. De prijzen worden prijstechnisch vergeleken en aan de hand van de opgevraagde technische fiche wordt de conformiteit nagekeken. Bij het opstellen van het order wordt U door ons als klant technisch bijgestaan.

Lastenboek

Na goedkeuring van het definitief ontwerp wordt het lastenboek met alle bijhorigheden opgesteld, conform de vigerende normen. Het lastenboek wordt zeer nauwkeurig samengesteld om latere discussies met de uitvoerder te vermijden. Tevens wordt er in de meetstaat eenheidsprijzen (EP) gevraagd om een correcte verrekening te kunnen doen met eventueel min en meerwerken.

Werfopvolging

Op regelmatig tijdstippen worden geplande coördinatievergaderingen gehouden met de verschillende betrokken partijen. Hierop komen alle technische problemen besproken, de resultaten en of opmerkingen worden verwerkt in het coördinatieverslag dat door het studiebureau opgesteld wordt. De meetstaten en de eindafrekening worden door ons nauwkeurig gecontroleerd en er wordt assistentie verleend aan de bouwheer, opdrachtgever voor de voorlopige en de definitieve oplevering.

Technische ondersteuning

Elektriciteit

• Berekeningen van kortsluitstromen en kabelberekeningen
• Berekening van de lichtsterkte alsook selectie van de lichttoestellen
• Selectie en inplanting van de sterkstroom installatie
• Selectie en inplanting van de brandbeveiliging
• Selectie en inplanting van de inbraakbeveiliging, toegangscontrole
• Selectie en inplanting van de data installatie, domotica
• Lastenboek conform aan de vigerende wetgeving
• Gedetailleerde meetstaat – raming zodat gekwalificeerde aannemers snel een prijsopgave kunnen opmaken
• Opmaak van uitvoeringsplannen

Sanitaire en regenafvoer

• Berekening van de leidingen
• Selectie en inplanting van alle leidingen en toestellen
• Lastenboek conform aan de vigerende wetgeving
• Gedetailleerde meetstaat – raming zodat gekwalificeerde aannemers snel een prijsopgave kunnen opmaken
• Opmaak van uitvoeringsplannen

HVAC

• Berekeningen van warmte verliezen
• Berekeningen van koel – en warmte technische leidingen
• Berekening van de koelgroepen
• Berekening van luchtkanalen
• Selectie en inplanting van alle leidingen
• Selectie en inplanting van de luchtkanalen alsook de koelgroepen
• Tekenen van de hydraulische en aërolische schema’s
• Opmaak van uitvoeringsplannen

Oplevering

- Visuele controle op uitvoering
- Vergelijking bestek, meetstaat en vorderingsstaat
- Controle keuringsattesten
- Controle van het As Built dossier

Metingen

- Lichtmeting
- Draaiveld metingen
- Stroommetingen
- Data logging
- Positiemetingen

HOOFDKANTOOR
Prins Boudewijnlaan 30
2550 Kontich
VESTIGING
Zeedijk 115
8301 Heist
BEL ONS
03 828 23 63
MAIL ONS
info@tdec.be